Informatie

In dit menu kunt u praktische informatie vinden over de praktijk. U kunt bijvoorbeeld wat over de achtergrond van uw therapeut, Frida Barmentlo-Klein lezen. Ook kunt u zien hoe u een afspraak kunt maken, hoe u in aamerking komt voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Ook ziet u hier of wij een contract hebben met uw verzekeraar en wat de mogelijke aanvullende tarieven zijn.

Wij willen u als patiënt graag de beste kwaliteit bieden tijdens de behandeling. U kunt onder Kwaliteit lezen wat wij hiervoor doen. Ook hebben we een aantal reglementen waar we uw medewerking bij verwachten en staan we open voor uw klachten. Als praktijk zijn we ook intra- en multidiciplinair verbonden met andere zorgverleners in een aantal overlegstructuren. Een overzicht daarvan, met de adressen van waarnemers bij afwezigheid van de therapeut, vindt u onder Waarneming en netwerk.

© Barmentlo Fysiotherapie,alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative