Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de algemene fysiotherapie. Als oncologisch fysiotherapeut heb ik een twee jarige post-HBO opleiding gedaan bij het instituut Avans+ in Breda.

Ik houd me bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Om een oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden, is kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. Als oncologiefysiotherapeut ben ik op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker. Tijdens het behandelproces werk ik nauw samen met andere hulpverleners en disciplines.

Ik richt me hierbij vooral op bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of van de medische behandeling van de ziekte. Voorbeelden van deze problemen zijn pijn, spanningsklachten, stijfheid van de gewrichten en spieren, lymfoedeem, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Behandeling tijdens alle fasen van kanker

Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de kanker:

  • In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. In deze fase wordt aandacht besteed aan het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.
  • In de herstelfase gaat het om terugwinnen van de bewegelijkheid, de controle over de activiteiten van het dagelijkse leven en de kwaliteit van leven. Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms wel blijvende gevolgen, zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk. In mijn praktijk bied ik hiervoor het trainingsprogramma OncoFit aan.
  • Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Als oncolgiefysiotherapeut kan ik ondersteunen en coachen om u weer te leren omgaan met de nieuwe situatie. Ook kan ik eventueel adviseren bij het hervatten van werk en sport.
  • De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar ook soms jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. U wordt door mij begeleid om zolang mogelijk een actief leven te leiden.
  • In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven hier op aarde. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. We zoeken samen naar bijvoorbeeld de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Verwijzing en vergoeding

Voor een goede kwaliteit van de behandeling is het belangrijk dat oncologische patiënten door gespecialiseerde fysiotherapeuten worden behandeld. De fysiotherapeutische behandeling bij oncologie gerelateerde klachten vindt altijd plaats op verwijzing van een arts en wordt in principe door alle ziekenkosten verzekeraars vergoed als u aanvullend verzekerd bent.

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) is een belangenbehartiger voor fysiotherapeuten die zich bezig houden met oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie. Om u zo veel mogelijk kwaliteit te kunnen bieden ben ik ook aangesloten bij deze vereniging.

 

 

 

© Barmentlo Fysiotherapie,alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative