Reglementen en klachten

Huisreglement

 • Binnen de praktijk dient u zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Barmentlo Fysiotherapie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, zowel in als buiten het pand.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. De kleedruimte kan tijdens de beweegprogramma’s worden afgesloten.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Barmentlo Fysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een badhanddoek en uw afsprakenkaartje (ook wanneer u zelf de afspraken in uw agenda zet) mee te nemen.
 • Wanneer de behandeling (deels) in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen, die u niet buiten draagt. Ook het trainen op blote voeten is in verband met hygiëne niet toegestaan.
 • Als patiënt dient u te zorgen voor een goede persoonlijke lichaamsverzorging.
 • In en rond de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat of u afmelden via e-mail of het contactformulier op de website.
 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling zelf of de bejegening door de fysiotherapeut, dan kunt u dit aan de fysiotherapeut melden. Uw klacht zal dan worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling zelf of de bejegening door de fysiotherapeut, dan kunt u dit aan de fysiotherapeut melden. Uw klacht zal dan worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover meer informatie in het folderrek in de wachtruimte.

© Barmentlo Fysiotherapie,alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative