Verzekeringen en tarieven

Verzekeringen

Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het belangrijk uw polis door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Barmentlo Fysiotherapie heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit zijn de volgende maatschappijen:

Achmea Zorg

Achmea  -  FBTO - Groen Land Achmea  - Zilveren Kruis Achmea -  Avéro Achmea - Turiën & Co Assuradeuren- Aevitae - VPZ Assuradeuren BV- Nedasco Assuradeuren BV

Agis Zorgverzekeringen

AGIS -  Interpolis Zorgverzekeringen NV

Coöperatie VGZ en Univé

VGZ  - IZZ - IZA – Univé Zorg – UMC – IAK – Aevitae - Turien & Co – VPZ Assurandeuren (Confior)

CZ / OHRA / Delta Lloyd

Menzis

Menzis -  Anderzorg NV

Multizorg

ONVZ  -  VVAA -  PNO - DSW - Stad Holland - Salland - De Amersfoortse  -  Ditzo - Aevitae (ASR Ziektekosten) - IAK  (ASR Ziektekosten) -  Nedasco Assuradeuren

Aegon - Steun bij Ziekte -  Mij voor zorgever. Gouda NV

Allianz Nederland Schadeverzekeringen

Nationale Nederlanden Zorgverzekering N.V.

De Friesland Zorgeverzekeraar

Ketlitz en Deenik Anno 1892 BV

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

Regeling Zorg Asielzoekers

Tarieven 

Als uw verzekering fysiotherapie niet of niet voldoende vergoedt, dan brengen wij de volgende tarieven bij u persoonlijk in rekening:

 

Prestatiebeschrijving

Prijs

 

Fysiotherapie

€ 37,50

 

Manuele Therapie

€ 51,75

 

Fysiotherapeutisch consult

€ 69,00

 

Oedeemtherapie

€ 51,75

 

Bekkenfysiotherapie

€ 51,75

 

Extra lange zitting

€ 69,00

 

 

 

 

Screening

€ 17,75

 

Intake en onderzoek na screening

€ 34,50

 

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 52,25

 

 

 

 

Eenvoudige korte rapporten

€ 37,50

 

Meer gecompliceerde (tijdrovende) rapporten

€ 68,00

 

Telefonische zitting

€ 15,75

 

Niet nagekomen afspraak

€ 24,75

 

 

 

 

Toeslagen (op bovenstaande tarieven) :

 

 

Toeslag aan huis behandeling

€ 20,00

 

Toeslag in inrichtingen

€   8,50

 

Toeslag buiten werktijden

€ 15,75

 

 

 

 

ZwangerFit® / MamaFit® / OncoFit

 

 

ZwangerFit® (intake + 12 lessen + 1 partnerles)

€ 170,00

   

ZwangerFit® individuele les (samen met partner), per les van 1 uur

€ 75,00

 

Mamafit® (5 lessen + 1 babymassageles)

€   60,00

 

Oncofit (3 maanden, 12 lessen, 1 keer per week)

€ 120,00

 

Oncofit (3 maanden, 24 lessen, 2 keer per week)

€ 240,00

 

 

 

Als uw verzekering fysiotherapie niet of niet voldoende vergoedt, dan brengen wij de volgende tarieven bij u persoonlijk in rekening:
 
Verhindering
Uw vervolgafspraken worden altijd gemaakt na afloop van een behandeling en worden genoteerd op uw afsprakenkaartje. Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen. De prijs voor deze niet tijdig afgemelde behandeling vindt u bij de tarieven op de website.
 
Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. De voorwaarden worden u bij de eerste behandeling uitgelegd en uw akkoord wordt vastgelegd in het dossier.
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen
 
Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 
Betaling van een beweegprogramma geschiedt bij aanvang van de periode.
 
 
© Barmentlo Fysiotherapie,alle rechten voorbehouden - Website: Dcreative